{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

暖心禮物月單筆消費滿 $3000,再抽COACH 芙洛麗女性淡香精 活動說明

★活動期間:2021年12月6日11點00分至2021年12月31日23點59分。

 

★抽獎品項:COACH 芙洛麗淡香精30ML,市價$1,650。

 

★活動方式:於活動期間內至907MALL官網單筆消費滿$3,000(含)以上,即可參加「暖心禮物月 COACH 芙洛麗女性淡香精」抽獎活動。

 

本活動之有效參加者係指,訂單狀態為『完成訂單』之訂單。取得活動資格後若發生訂單取消或退貨退款,不論原因為何,將自動失去活動參加資格。

 

★抽獎時間:活動期間結束及訂單完成後抽獎公告於FB粉絲團,預計2022年1月10日抽出得獎者,並由官網訂單系統發送得獎通知於獲獎之顧客聯絡E-mail,及寄發得獎領取單。

獲獎者需私訊回覆寄送資料(贈品寄送地址限台澎金馬地區)、得獎領取單,若未完成填寫、資料不完整或不正確,導致聯繫不上或無法寄送,否則視同放棄得獎資格。

注意事項

1.獎品以現場實物為準,圖片與顏色僅供參考,所有獎品不接受退換,主辦與執行單位不負獎品之任何維護或保固責任,請洽該商品製造商與經銷商。

 

2.如取消訂單、退貨,即取消抽獎資格。907MALL有權檢視其交易行為,若消費者涉及蓄意人為操作等不當行為,我方保留法律追溯權。

 

3.主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利,如有任何變更內容或詳細注意事項將公布於本網頁,恕不另行通知。

 

4.如遇獎品缺貨或不可抗力之事由導致獎品內容變更,主辦單位有權變更獎品,改由等值商品取代之。所有獎品,兌換人不得要求更換兌換方式或折換現金。

 

5.由於實體獎項會涉及稅務需求,實體獎項中獎者將於抽獎公佈後需另行提供聯繫資料,確實填寫得獎確認單,完成資料提供及填單後方可領取獎項,官方將於得獎公布後14天內完成實體獎項領獎流程,

若逾時未完成申請作業或者提供不實與不完整的資料,導致無法確認得獎者身份或獎品無法送出,將視同放棄得獎資格。

 

6.依稅法規定,得獎價值超過新台幣1,000元以上者,需繳交身分證影本報稅使用,贈品價值超過新台幣20,000元以上,依法須負擔10%機會中獎稅,並於次年度寄發所得稅扣(免)繳憑單;

若非中華民國國境內居住之國人(即在中華民國境內居住未達183天之本國人及外國人),不論得獎人所得之金額,須就中獎所得扣繳20%機會中獎稅,扣繳稅款未超過2,000元,免扣繳(外籍人士不適用);

未滿14歲之兒童中獎,視同監護人中獎,由監護人代為領取。

 

7.參加本活動者均須了解及接受主辦單位所訂定之活動辦法及遊戲規則,若違反相關規定、惡意破壞遊戲秩序或影響他人之情事,經查證屬實者,本公司有權取消該參加者的任何權利及活動資格。