┃FASHION GUIDE

Gucci 創意總監 Alessandro Michele最新一季以反諷仿冒品為靈感,打造出全新「Fake Not」系列!紅綠色的設計元素更步入了全新篇章,與旨在批評抄襲行為且極具玩味的細節互相交織。

▲圖/ gucci

 

因網購新起,越來越多不肖的商人與貪圖方便與便宜消費者,整個時尚產業不斷的被「仿冒品」傷害著。

▲圖/ gucci

▲圖/ gucci

 

「Fake Not」系列共推出了包含 Parka 外套、背包、運動鞋、圍巾及帽子等15項單品,運用搶眼的亮黃色「Fake」以及「Not」字樣做呈現。

▲圖/ gucci

 

▲圖/ gucci

 

Alessandro Michele以幽默的方式,反而更凸顯此系列強烈創作風格,也體現超越潮流的深刻意象。

▲圖/ gucci

▲圖/ gucci

 

▲圖/ gucci

 

 

907MALL時尚編輯/ Rennie.T

2020.11.12